+3630/386-01-41

info@treepla.hu

Általános szerződési feltételek

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű általános szerződési feltételeinket (a továbbiakban: ÁSZF)!

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, így elsősorban a www.treepla.hu címen elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap), amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja!

Hatályos: 2021. 01. 01. napjától

Az Ön szerződésére a szolgáltatásaink igénybevételekor, így különösen a megrendelés megtételekor hatályos mindenkori ÁSZF az irányadó

 1. Bevezető, általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk célja a vállalkozásunkról és termékeinkről való tájékoztatás, valamint a termékek értékesítése.

A szerződésre különösen vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.256011

 • évi CVIII. törvény elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.382939

 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.370210

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370226

 • 45/2014 (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.349711

 

Szolgáltató adatai:

Honlap fenntartója és üzemeltetője: Fekete Katalin e.v. (továbbiakban Szolgáltató)

Székhely:                                                 6600 Szentes, Széchenyi István u. 25.

Nyilvántartási szám:                             54627138

Adószám:                                               55885254-2-26

Statisztikai számjel:                              55885254-4799-231-06

Főtevékenysége:                                   479904

E-mail cím:                                             info@treepla.hu

Honlap:                                                   www.treepla.hu

Telefonszám:                                         +36303860141

Bankszámlaszám:                                 50469312-10005611

Számlavezető bank:                              Takarékbank

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § szerinti kötelező tájékoztatást részben a Honlapon található információk (pl. termékleírások, termékárak) útján, részben pedig a jelen ÁSZF útján adja meg a Felhasználónak.

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül, bármikor jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. A módosítás annak a Honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF-módosítást követő igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

Tájékoztatjuk, hogy termékeinkre kereskedői jótállást nem vállalunk, azokra a törvény szerinti szavatosság irányadó. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

A jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 1. A Honlap böngészése, rendelés leadása

A Honlapot bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja. A Honlap használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Ezen online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják. A szerződéskötés nyelve kizárólag magyar. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

A Szolgáltató által a Honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Honlap bármely időpontban nem elérhető, esetleg korlátozottan vagy hibásan működik. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy az igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan működjenek együtt a honlap böngészése és a Webshop használata során, és hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint teljesüljön az adatbiztonság.

A Honlapon (e-mailen) keresztül történő vásárlás során Felhasználó köteles minden olyan adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a megrendelés teljesítéséhez és a hatékony ügyfél-kommunikációhoz szükséges. Felhasználó felel az általa megadott adatok helyességéért és valóság tartalmáért. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 1. A megrendelés és a kiszállítás menete

Termékek megrendelése:

Szolgáltató üzletet nem tart fenn, a termékek a Weboldalon található Webáruházon keresztül vagy e-mailben rendelhetők meg, a termékek pontos megnevezése (méret, kiszerelés) alapján, de személyesen is átvehetők a Szolgáltató székhelyén. A termékek Honlapon feltüntetett ára bruttó ár, az ÁFA-t, valamint a csomagolás díját tartalmazzák, a kiszállítás díját azonban nem. Termékek Felhasználó által történt megrendelése és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása esetén – a Honlap oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett – szállítási (adás-vételi) szerződés jön létre a Felhasználó és Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A termékek feltüntetése a Honlapon nem minősül ajánlattételnek a Szolgáltató részéről, az legfeljebb csak felhívás ajánlattételre.

A megrendelések feldolgozása, vételár kifizetése:

A megrendelés a leadásától számítva 48 órán belül feldolgozásra kerül.  Szolgáltató az esetlegesen felmerült kérdéseket a Felhasználóval kapcsolatba lépve tisztázza, illetve jelzi a Felhasználónak, ha az adott rendelést termékhiány miatt vagy bármely más okból teljesíteni nem tudja, ez utóbbi esetben a Szolgáltató felelőssége a megrendelés teljesítésének elmaradásáért kizárt. A Megrendelés elfogadásáról Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap.

A termékek fizetése előre utalással vagy utánvétes fizetéssel történik.

A kiszállítás költségei, a megrendelések kiszállítása:

A megrendelt termékek kiszállítása futárszolgálaton keresztül történik, a szállítást a Szolgáltató intézi, a szállítási költség a Felhasználót terheli. A mindenkori kiszállítási díjak/költségek a Honlap „Szállítás” menüpontja alatt olvashatók. A megrendelést visszaigazoló e-mailben a várható szállítási költséget a Szolgáltató köteles jelezni.

Futárszolgálaton kívül a Szolgáltató saját maga is kiszállíthatja a termékeket. Ebben az esetben a díjszabás egyedi elbírálás alapján történik, figyelembe véve a megrendelt áru mennyiségét.

A termék(ek) átvétele:

A megrendelt termékeket Felhasználó, amennyiben a megrendelése során személyes átvételt kért,  a megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató székhelyén személyesen is átveheti előzetes egyeztetést követően.

Kiszállítás esetén ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, amelyen megjelöli az ismételt kézbesítési kísérlet várható időpontját, valamint telefonszámot ad meg annak érdekében, hogy Felhasználóval másik kiszállítási időpontot egyeztessenek. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor a Terméket a futárszolgálat visszahozza a Szolgáltatóhoz, és Szolgáltató jogosult a megrendelést Felhasználó átvételi kötelezettségének megsértésére hivatkozással, tájékoztató e-mail küldése mellett törölni, Felhasználó részére pedig a felmerült költségekkel csökkentett vételárat megtéríti. Felhasználó köteles a termékek átvételekor, az átvételt igazoló dokumentum aláírását megelőzően ellenőrizni a termékek mennyiségét és minőségét. Amennyiben Felhasználó hiányt vagy a csomagoláson, illetve a termékeken külsérelmi nyomot, hibát tapasztal, úgy ezt köteles a futárszolgálat / kiszállító segítségével jegyzőkönyvbe vetetni. Ilyen jegyzőkönyv hiányában Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó az átvételt igazoló dokumentum aláírását követően arra hivatkozik, hogy hiányos a csomag tartalma, sérült a csomagolás vagy a termék, illetve nem az a termék van benne, amit megrendelt. A jelen pontba foglalt rendelkezések az átvételkor nem felismerhető, rejtett hibákért való szavatossági felelősséget nem érintik, az az átvételt követően fennáll. Ha megfelelően felvett jegyzőkönyv igazolja, hogy a termékek az átvételt megelőzően sérültek vagy hiányosak, úgy Szolgáltató a Termékek visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítja.

 1. Fogyasztókat megillető elállási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a már teljesített megrendelésétől indoklás nélkül elállni, amely elállási jogát a megrendelt termékek Felhasználó vagy az általa az átvételre kijelölt, a futárszolgálattól eltérő személy általi átvételét követő 14 napon belül, azaz az átvétel napjától számított 14. nap elteltéig gyakorolhatja. Nem illeti meg elállási jog a Felhasználót olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ide tartoznak azon termékeink, amelyek amelyek egyszer használatos, nem mosható/tisztítható termékként a felhasználás során élelmiszerrel kerülnek közvetlen kapcsolatba.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF első oldalán megjelölt székhelyére, illetve elektronikus elérhetőségére. Határidőben gyakorolja elállási jogát a Felhasználó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat beérkezését

A Felhasználó elállási nyilatkozatát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti, alább ismertetett elállási/felmondási nyilatkozat-mintájának felhasználásával is megteheti, de nyilatkozhat formakényszer nélkül is:

 „Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Az elállás joghatásai:

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítás díját és költségeit is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállás esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató fentebb megjelölt székhelyére visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a termékeket. A termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli, a Szolgáltató utánvéttel feladott postai küldeményt nem vesz át.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Szavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a termék már a szerződés teljesítésekor hibás volt, kivéve az alábbi esetet: fogyasztónak minősülő Felhasználónál az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez esetben tehát a fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak azt kell igazolnia, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves, Fogyasztó pedig két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől el is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tudta elvégezni, vagy Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 1. Termékszavatosság

Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatótól vásárolt termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania, de a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti. Szolgáltató termékei többsége esetében elsősorban a kicserélést tartja célszerűnek, lévén azok jellemzően nem javíthatóak. A gyártó és a forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza a Szolgáltatónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan, úgy panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató panasz-ügyintézési helye, levelezési címe megegyezik a bevezető rendelkezések között feltüntetett székhelyével, illetőleg panasz-ügyintézés céljából ugyancsak a bevezető rendelkezések között feltüntetett e-mail elérhetőséget, valamint telefonos elérhetőséget tart fenn.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát jelenlévő fogyasztó esetén azonnal, telefonon vagy e-mail útján tett panasz esetén pedig az érdemi válasszal együtt megküldve átadja. A jegyzőkönyv tartalmazza a panasztevő nevét, lakcímét, telefonos vagy e-mail útján tett panasztételnél a panasz egyedi azonosító számát, a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját, a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató álláspontját, ha a panasz azonnal kivizsgálható, valamint a jegyzőkönyv keltét és a személyesen panaszt tevő és azt a Szolgáltató nevében felvevő személy(ek) aláírását.

Azonnali orvoslás hiányában a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja a panaszt és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, egyúttal a fogyasztónak minősülő Felhasználót tájékoztatja arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál (szolgáltató székhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál)
 • Békéltető testületnél történő reklamáció (szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testületnél)

Bővebb információ: www.bekeltetes.hu

 • Bírósági eljárás (szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróságnál)